Handig gereedschap van de steltloper: een buigende bovensnavel | WadWeten | De Woudklank - Sport | sportheadlines.nl 

Handig gereedschap van de steltloper: een buigende bovensnavel | WadWeten

Gepubliceerd door: De Woudklank - Sport - 04-04-2024


Miljoenen steltlopers sterken aan in de Waddenzee ter voorbereiding op de (door)trek naar hun broedgebieden. Om efficiënt voedsel te verzam...

Advertentie